Rolvsøy Metallindustri AS

NorwegianEngelsk
Casting with passion, since 1945.....

Rolvsøy Metallindustri A/S

Våre leverandører over hele verden gjør oss kapable til å håndterer forespørsler og ordre som vi bare for noen år siden ikke kunne konkurrere om.

Vi har nylig landet to nye oppdrag hvor støping bare er en del av sluttproduktet, vi jobber pr. i dag like mye som rådgivende innen støping som vi jobber som en ren underleverandør på støping. Våre dyktige og allsidige underleverandører kombinert med vår egen snart 70 år lange erfaring, gjør oss i stand til å takle allsidige oppdrag.


Spesialist på støping av Aluminiumslegeringer

Vi er en støperibedrift etablert i 1945. Vi er lokalisert på Rolvsøy i Fredrikstad kommune. Gjennom snart 70 år har utfordringer og erfaringer brakt oss hvor vi er i dag. Siden starten har vi sjelden latt en utfordring passere. En enormt lojal og entusiastisk arbeidsstokk med lang ansiennitet gir sjelden opp, derfor påstår vi at hundrevis av års erfaring kommer deg til gode i din søken etter støpegods når du henvender deg hos oss!

"hundrevis av års erfaring"

La oss derfor se hvilket behov du har så skal vi snart gi deg en ide om hva det vil koste.

Vi har solid kunnskap om støping av aluminium og zink i forskjellige legeringer og støpemetoder. Vi gleder oss derfor til å høre fra deg.

Fornøyde kunder er vår beste referanse, ring oss og du vil få oppgitt referanser du gjerne kan ringe.

I mange tilfeller er det et ønske om å få gjort en simulering av detaljen, noe vi kan gjøre på noen dagers varsel dersom vi har det riktige filmatrialet. Når det gjelder prototypefremtaging kan vi også bistå med dette, forutsetningene er de samme, kort leveringstid fra godkjent 3-D fil foreligger.