Bærekraft

Bærekraft er en integrert del av vårt DNA hos Rolvsøy Metallindustri AS. «Vi mener at det er vårt ansvar å ta vare på miljøet og å redusere vår påvirkning på planeten. Vi forplikter oss til å jobbe for en bærekraftig fremtid ved å ta ansvar for våre handlinger, våre produkter og våre tjenester».

Med dette som utgangspunkt begynte vi i 2020 arbeidet vi nå er i ferd med å fullføre. Vi spurte oss selv hvordan vi kunne bli en foretrukken aluminiumsprodusent ut over det faktum at vårt råmaterial er resirkulert?

Vi konkluderte med at vi fortjente en helt ny fabrikk tilrettelagt for rasjonell produksjon, minimalt med «vaste» og optimal med tanke på miljø, klima og bærekraft.

Etter 3 år endte vi opp med en reetablering i nye lokaler etter et ønske om å spisse satsingen inn mot dette ytterligere.

Derfor kan vi nå endelig vise frem vårt nye fabrikklokale hvor vi- i tillegg til å bruke resirkulerte råvarer, resirkulerer alt vann som brukes i vår produksjon, hvor all spillvarme fanges opp og genereres til å varme opp egne lokaler, hvor det også er lagt til rette for eksport av energi til nærliggende industrier. I tillegg har vi montert inn et solselleanlegg som forsynes oss med strøm, og som i helger og i ferier forsyner markedet med miljøvennlig strøm siden det genererer mer enn vi klarer å bruke opp selv når produksjonen står.

Alt dette er lavthengende frukter vi alle- privat og næring, kan benytte oss av, det er egentlig en «no brainer» men det skal gjennomføres, noe vi nå er litt stolte av å ha gjort.

Vil du vite mer så ta gjerne kontakt. 

Vi tror på en bærekraftig fremtid og vi vil fortsette å ta vårt ansvar for miljøet på alvor. Vi vil fortsette å jobbe for å redusere vår negative påvirkning på planeten og oppmuntrer andre til å gjøre det samme. Vi gleder oss til neste steg i vår streben etter å bli enda mer miljøvennlig, og jobber kontinuerlig med tanke på miljø og bærekraft.

Er du klar for å starte ditt neste prosjekt?

La oss hjelpe deg å gjøre det til virkelighet! Klikk her for å komme i kontakt med oss i dag.