Prosjekt

Slik gjennomfører vi et prosjekt fra a til å.

All produksjon hos oss foregår i produktspesifikke former (støpeverktøy) som kunden selv eier, derav uttrykket Leieproduksjon. 

  • Vi mottar en forespørsel
  • For at det skal være lønnsomhet for begge parter er det essensielt at det er et minimumsbehov pr. år/pr. ordre
  • Via produktkritikk finner vi ut om detaljen kan støpes, og om du som kunde event. kan akseptere de kriterier som ligger til grunn for å «støpetilpasse» detaljen (som oftest mottar vi forespørsler hvor produktet det forespørres på er helt- eller til en viss grad, støpetilpasset)
  • Vi tilbyr gjennom våre foretrukne verktøyleverandører et produkttilpasset støpeverktøy og en detaljpris. Støpeverktøyet vil være tilpasset våre maskiner, løpsatt og konstruert etter våre erfaringer. Detaljprisen er basert på beregnet medgått råvarevolum, syklustid og om produktet event. skal maskineres. Du som kunde eier det produktspesifikke støpeverktøyet, vi sørger for nødvendig vedlikehold.
  • Vi ser ofte at potensielle kunder forespør på engangsordre- altså detaljer som kun har en begrenset eksistens, og/eller at volumet pr. ordre/år er begrenset. Denne kombinasjonen medfører som oftest at kunden ikke ser det økonomisk forsvarlig å kjøpe et støpeverkverktøy for mindre volum. Det er heller ikke lønnsomt for oss som potensiell leverandør å tilby støp og støpeverktøy til mindre produksjon da det i en etableringsfase av et nytt produkt medgår vesentlig med tid til oppfølging og etterhvert prøvekjøring, oppmåling og kvalitetssikring før ordinær produksjon kan starte. Når så denne produksjonen er begrenset til lave ordre- og årsvolum er det begrenset hva for lønnsomhet vi begge kan oppnå.

P.S. Vi ser selvsagt på en kundes totale potensiale, og dersom kunden har ytterligere produktideer utover den ene forespurte detaljen vil vi selvsagt ta dette i betraktning. Dette gjelder også produkter som trenger etableringstid på et nytt marked.

Vi heier på alle norske grundere og ideer som måtte generere en forespørsel til oss. Som sagt, ikke nøl med å ringe, vi vet at den opplagte detaljen tiltenkt støp i aluminium ikke alltid blir til med tanke på nettopp det.

Er du klar for å starte ditt neste prosjekt?

La oss hjelpe deg å gjøre det til virkelighet! Klikk her for å komme i kontakt med oss i dag.